AVÍS LEGAL

Aquest avís legal (d’ara endavant, “l’Avís Legal”) regeix l’accés i l’ús del lloc web accessible a través del nom de domini www.ide360.es i els subdominis corresponents (d’ara endavant, “el Lloc Web”). L’accés al Lloc Web atribueix l’usuari que el duu a terme la condició d’usuari (d’ara endavant, “l’Usuari”). En cas que no estigui d’acord amb aquest Avís Legal, l’Usuari ha d’abandonar immediatament el Lloc Web sense fer-lo servir.

Per mitjà de l’acceptació d’aquest Avís Legal, l’Usuari manifesta el següent:

  • a) Que ha llegit, entén i accepta allò que aquí s’exposa.
  • b) b) Que és major d’edat.

1. Informació general del Lloc Web

A continuació s’ofereix la informació general del Lloc Web:

Titular: IDEAS Y ESTRATEGIA DIGITAL, S.L. (d’ara endavant referit pel seu nom comercial, “IDE360”).
Seu i establiment: Barcelona – 08007 (España), C/ Diputació, 251, 3r.
N.I.F.: B66199191
Adreça electrònica: contacta@ide360.es.
Telèfon: 93 681 59 33.
Dades registrals: Empresa inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 44095, foli 077, full 446803.

2. Accés al Lloc Web

L’accés al Lloc Web és gratuït tret en allò relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions que subministra el proveïdor d’accés contractat per l’Usuari.

3. Continguts i serveis enllaçats al Lloc Web

El Lloc Web pot contenir dispositius tècnics d’enllaç, directoris i, fins i tot, instruments de cerca que permetin a l’Usuari accedir a altres pàgines i portals d’internet (d’ara endavant, “Llocs Enllaçats”). En aquests casos, IDE360 només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als Llocs Enllaçats en la mesura en què disposi d’un coneixement efectiu de la seva il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç als Llocs Enllaçats amb la diligència deguda. En cas que l’Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, pot comunicar-ho a IDE360.

En cap cas l’existència de Llocs Enllaçats pot pressuposar la formalització d’acords entre IDE360 i els responsables o titulars dels Llocs Enllaçats, així com tampoc la recomanació o promoció dels Llocs Enllaçats o els seus continguts per part d’IDE360. Tret que s’indiqui expressament el contrari al Lloc Web, IDE360 no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i, per tant, no serà responsable dels danys i perjudicis que puguin produir a l’Usuari o a qualsevol tercer.

4. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del Lloc Web, com ara, a títol merament enunciatiu, però no exhaustiu, textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual d’IDE360 o de tercers llicenciadors, sense que es puguin entendre com cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació que reconeix la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els continguts.

L’Usuari manifesta ser l’únic autor de totes les fotografies, imatges, textos o comentaris (d’ara endavant, “els Continguts de l’Usuari”) ue publiqui o enviï a través de les seccions del Lloc Web que es disposen a aquest efecte, alhora que garanteix que l’ús dels Continguts de l’Usuari al Lloc Web no infringeix els drets de cap tercer. Quant als Continguts de l’Usuari, l’Usuari cedeix gratuïtament a IDE360 els drets de comunicació pública, reproducció, distribució i transformació, en totes les modalitats d’explotació existents fins a la data d’acceptació d’aquest Avís Legal. Aquesta cessió s’efectua per a l’àmbit territorial universal i pel temps corresponent a tota la vida i setanta anys després de la defunció o declaració de decés de l’Usuari.

Les marques, els noms comercials i la resta de signes distintius que es publiquen al Lloc Web són titularitat d’IDE360 o de tercers cedents o llicenciadors, sense que es pugui entendre cedit a l’Usuari cap dret sobre aquests continguts.

5. Contrasenya

L’Usuari és responsable en tot moment de la custòdia de la seva contrasenya i assumeix, en conseqüència, qualssevol danys i perjudicis que puguin derivar-se de l’ús indegut, així com de la cessió, revelació o extraviament de la contrasenya. A aquests efectes, l’accés a àrees restringides o l’ús dels serveis i continguts del Lloc Web que es realitza amb la seva contrasenya es reputaran com realitzats per l’Usuari.

6. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquest Avís Legal es declarés totalment o parcialment nul·la o ineficaç, la nul·litat o ineficàcia només afectarà la disposició corresponent o la part de la disposició que resulti nul·la o ineficaç. En aquest cas, subsistirà aquest Avís Legal en tota la resta i la disposició es considerarà totalment o parcialment no inclosa.

7. Legislació aplicable

Aquest Avís Legal es regirà i interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola.