POLÍTICA DE PRIVADESA

RESPONSABLE

El responsable del tractament de les dades recollides per mitjà d’aquest lloc web és IDEAS Y ESTRATEGIA DIGITAL, S.L. (d’ara endavant, “IDE360”), amb domicili social al carrer de la Diputació, 251, 3r, 08007 Barcelona (Espanya), correu electrònic contacta@ide360.es telèfon 93 681 59 33. Les dades personals de l’usuari d’aquest lloc web es tractaran per a les finalitats següents:
  • Atendre les sol·licituds d’informació i/o consultes efectuades per l’usuari. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins a haver donat resposta a la sol·licitud d’informació i/o consulta i, després d’això, durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats previstos legalment. La base jurídica del tractament és el consentiment de l’usuari.
  • Descàrrega de la Guia eMail Màrqueting en la indústria farmacèutica. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins a haver facilitat la guia a l’usuari i, després d’això, durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats previstos legalment. La base jurídica del tractament és el consentiment de l’usuari.
  • Publicar comentaris al blog. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins que l’usuari retiri el consentiment i, després d’això, durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats previstos legalment. La base jurídica del tractament és el consentiment de l’usuari.
  • Oportunitats de treball.Eliminem tots els currículums rebuts un cop transcorreguts 2 anys des de la recepció, per la qual cosa si vol seguir formant part de la nostra base de dades passat aquest termini, haurà de tornar-nos a enviar el currículum. Les dades seran conservades durant el termini indicat i, després d’això, durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats previstos legalment. La base jurídica del tractament és el consentiment de l’usuari.
  • Mantenir informat l’usuari, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els productes, serveis i novetats d’IDE360. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins al moment que l’usuari retiri el consentiment donat per a la recepció d’aquestes comunicacions i, després d’això, durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats previstos legalment. La base jurídica del tractament és el consentiment de l’usuari. Hi ha a disposició de l’usuari els sistemes d’exclusió publicitària relacionats en el lloc web www.aepd.es

DESTINATARIS

Les dades es podran comunicar als destinataris tercers següents: Administracions públiques per al compliment d’obligacions legals. També es podran comunicar a les categories d’encarregats següents: Proveïdors de comunicacions electròniques, ofimàtica, hosting, housing, manteniment informàtic, gestoria, comptabilitat, auditoria, assessoria i representació legal. Alguns d’aquests encarregats poden trobar fora de l’Espai Econòmic Europeu, amb els quals s’adoptaran les garanties adequades per a la seguretat en la transferència internacional.

DRETS

L’usuari pot exercir davant IDE360 els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició. Igualment, en els tractaments de les dades de l’usuari la legitimació dels quals es basi en el consentiment donat per l’usuari, té el dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada. Per a l’exercici d’aquests drets l’usuari pot enviar una sol·licitud al carrer de la Diputació, 251, 3r, 08007 Barcelona (Espanya) o a l’adreça de correu electrònic contacta@ide360.es. En qualsevol cas, l’usuari té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control corresponent si ho considera oportú.